İnci Olgun
[Öğr. Gör. Dr.] Mimar, Kentsel Tasarım Uzmanı

Inci_Olgun

Lisans mimarlık eğitimi sonrasında yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Kentsel Tasarım lisansüstü program ile ölçekler arası mekân araştırmaları ve proje çalışmalarına başlamış, doktora tezini kent belleği ve mekân okumaları üzerine tamamlamıştır. Meslek hayatına proje uygulama ve tasarım çalışmaları ile serbest mimar olarak başlayan Olgun, 2001 yılından itibaren Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde planlama ve kentsel tasarım stüdyoların da grup proje yürütücüsü olarak çalışmalarını devam ettirmektedir. Olgun, yapılı çevreyi destekleyen doğal ve yapay sistemlere, kentsel tasarım stratejilerine ilişkin araştırma ve projelerin içinde yer almış, söz konusu başlıklara ilişkin ulusal ve uluslararası fonlardan hibe alan araştırma projeleri, yayınlar, atölyeler, sergiler, kitap çalışmaları gerçekleştirmiş ve birçok organizasyona dâhil olmuştur. Mardin Tarihi Kent Merkezi Rölöve Tespit Çalışmaları ve Doku Analizleri; Kent Düşleri Atölyeleri; Ecoweek; Green Age söz konusu organizasyonlardan bazılarıdır. Mimari ve kentsel tasarım ölçeğinde ulusal ve uluslararası ödüller alan Olgun, multi disipliner bir platformda özellikle sürdürülebilirlik, ekolojik planlama ve tasarım, kentsel tasarım rehberi konularında yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yakın zamanda tamamladığı projeler arasında [2015] atölye yürütücüsü olarak Bilecik_Gölpazarı Köyünü Yaşat Projesi kapsamında Kırsal Planlama ve Tasarım Atölyesi; [2014] Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Güdümlü Projesi kapsamında gerçekleştirilen Kastamonu-Küre, Ersizlerdere Köy Tasarım Rehberi’nin hazırlanması, [2014] proje koordinatörü olarak Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması, Çatı ve Sokak Arayüzleri Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi [2014-2013] koordinatör olarak, ERASMUS Intensive Programme kapsamında A Comparative Study of the Contrubution to Urban Life of in-Between Places “Passing, Passage, Arcades” as Semi-Public Spaces: UP&DOWN, The Hill of the Croix Rousse/LYON ve By_pass_ing Karaköy projeleri.

Olgun, İstanbul Mimarlar Odası, ayrıca MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi [KENTTAM] yönetim kurulu üyesidir.