Serim Dinç
Şehir Plancısı

Serim_Dinc

2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Serim Dinç, lisans eğitimi boyunca kent ölçeğinde birçok ulusal ve uluslararası projelerde ve atölyelerde yer almıştır. Bu çalışmalardan bazıları; “Valley of Gresivaudan (Grenoble): Sustainable Use of Spaces As A Constituent Structure in a Metropolitan Area”, “Mardin Tarihi Kent Merkezi Rölöve Tespit Çalışmaları ve Doku Analizleri”, “Balıkesir Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve Mimari Özelliklerine Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması Projesi” ve “Suburban Mobility Architecture and New Forms of Urban Life”tır. Aynı zamanda, Dinç, kentsel planlama ve tasarım ölçeğinde yayınlar, sergiler ve kitap çalışmaları gerçekleştirmiş ve Kent Düşleri Atölyelerinde yürütücü olarak yer almıştır. 2011 yılında “YKM Fırsatın Varken Sesini Duyur: Sokağını Yaşa”, 2012 yılında ise “Şehir ve Bölge Planlama Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması” ve “Gelecek İstanbul: İstanbul’un Geleceği için Alternatif Öneriler” gerçekleştirilen yarışmalardan ödülleri bulunmaktadır.

 

MSGSÜ’de 2013 yılında başladığı “Kentsel Tasarım Yüksek lisans Programı” süresince, MSGSÜ Kentsel Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENTTAM) ile birlikte “Galata Bölgesi Kentsel Tasarım Rehberi Hazırlanması, Çatı ve Sokak Arayüzleri Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım Rehberi ve Projesi”nde (2013-2014) görev almıştır. Son dönemde “up & down the hill of the Croix-Rousse” (2016) kitabının editörlüğünü yapmış olan Dinç, 2014 yılından itibaren Universidad de Politécnica de Madrid (UPM)’de Kentsel Planlama üzerine ikinci yüksek lisans programı’na ve Ezquiaga Arquitectura Sociedad y Territorio SL. Planlama ofisinde ise profesyonel hayatına devam etmektedir. Profesyonel anlamda içinde bulunduğu kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki projelerden bazıları arasında “Campeche Eyaleti (Meksika): Bölgesel Planlama Rehberi”, “Sigüenza Tarihi Kent Merkezi Koruma Planı” ve “Tajo International Sınır Bölgesi için Bölgesel Gelişme Stratejileri” sayılabilir.