Türkiye Kentsel Tasarım Rehberleri

I. Arama Konferansı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan Protokol çerçevesinde Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanması Projesi Arama Konferansı 21 Mayıs 2016 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sedat Hakkı Eldem Oditoryumu ile Mimar Sinan Holü’nde gerçekleştirilmiştir.

Arama Konferansı, çalışma kapsamında incelenen ülke modellerinin ve Türkiye için ortaya konulan kentsel tasarım modelinin tartışılması amacıyla düzenlenmiştir.

Toplantı sabah iki ve öğleden sonra iki olmak üzere dört oturum halinde yapılmıştır. Sabah oturumlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk ve MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’ın açılış konuşmaları, proje ekibi yürütücüsü Prof. Dr. Güzin Konuk’un proje sunuşu, ardından misafir konuşmacı olan İngiltere Newcastle Üniversitesi’den Ali Madanipour’un çerçeve sunuşu yer almıştır.

Arama_Konferansi_Istanbul_sonuc_kapak

I.Arama Konferansı Sonuç Raporunu (PDF) İndir